میزبان کلود

میـزبان شمـا بر فــراز ابـرهـا

میزبان کلود

میزبان شما بر فراز ابرها
با سرورهای ابری

ابرک شخصی خود را تنها با چند کلیک و کمتر
از یک دقیقه راه اندازی کنید

سرور ابری

میزبان شما بر فراز ابرها
با سرورهای ابری

ارائه کننده پایدارترین و پر سرعت ترین سرور ابری اروپا و ایران
با راه اندازی کمتر از چند دقیقه

میزبان کلود

میزبان شما بر فراز ابرها
با سرورهای ابری

ابرک شخصی خود را تنها با چند کلیک و کمتر
از یک دقیقه راه اندازی کنید

میزبان کلود اخبار فوری
میزبان کلود | میزبان کلود
میزبان کلود CloudCDN

شبکه توزیع محتوای ابری

دسترسی به محتوای وب سایت شما از طریق نزدیکترین سرور به موقیعت جغرافیایی کاربر همراه با افزایش سرعت چشم گیر و جلوگیری از انواع حملات سایبری

اطلاعات بیشتر
استفاده از معماری یکپارچه Anycast

استفاده از معماری یکپارچه Anycast

اطلاعات بیشتر
سرعت در بارگذاری و تحویل محتوای سایت

سرعت در بارگذاری و تحویل محتوای سایت

بیشتر
توزیع بار در صورت تشخیص اختلال در سرور اصلی

توزیع بار در صورت تشخیص اختلال در سرور اصلی

بیشتر
پشتیبانی از پروتکل های SSL و TLS 1.3

پشتیبانی از پروتکل های SSL و TLS 1.3

بیشتر
کاهش چشمگیر منابع سرور سایت کاربر

کاهش چشمگیر منابع سرور سایت کاربر

بیشتر
دریافت انواع گزارشات و تحلیل کاربران

دریافت انواع گزارشات و تحلیل کاربران

بیشتر